WEDSTRIJDREGLEMENT “EXACT CROSS SEIZOEN 2022-2023

 1. Deze wedstrijden worden georganiseerd door Golazo Sports NV, met maatschappelijke zetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, BTW-BE0442.115.211 (“Golazo”), en staan open voor alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen en die in het bezit zijn van een geldige Instagram of Facebook account. Deze wedstrijden zijn zonder aankoopverplichting. De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Voor de personen van 16 tot 18 jaar wordt verondersteld dat zij de toelating van één van hun ouders hebben gekregen om deel te nemen.
 2. Deze wedstrijden zijn op geen enkele manier gesponsord, bekrachtigd, beheerd door, of geassocieerd met META, Facebook of Instagram. Met betrekking tot deze wedstrijden kan META, Facebook of Instagram op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, voor zover wettelijk mogelijk, door de deelnemers.
 3. Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd, zie oplijsting hieronder) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige deelnames worden geweigerd.De wedstrijden van de Exact Cross seizoen 2022-2023 bestaan uit:
  • Giveaway 1 – Kruibeke via Facebook, loopt van 06/09/2022 16u00 tot en met 15/09/2022, 16u00.
   Giveaway 1 – Kruibeke via Instagram, loopt van 06/09/2022 16u00 tot en met 15/09/2022, 16u00.
  • Giveaway 2 – Beringen via Facebook, loopt van 17/09/2022 16u00 tot en met 22/09/2022, 16u00.
   Giveaway 2 – Beringen via Instagram, loopt van 17/09/2022 16u00 tot en met 22/09/2022, 16u00.
  • Giveaway 3 – Beringen via Facebook, loopt van 20/09/2022 12u00 tot en met 23/09/2022, 16u00.
   Giveaway 3 – Beringen via Instagram, loopt van 20/09/2022 12u00 tot en met 23/09/2022, 16u00.
  • Giveaway 4 – Meulebeke via Facebook, loopt van 24/09/2022 06u30 tot en met 30/09/2022, 16u00.
   Giveaway 4 – Meulebeke via Instagram, loopt van 24/09/2022 06u30 tot en met 30/09/2022, 16u00.
  • Giveaway 5 – Meulebeke via Facebook, loopt van 27/09/2022 17u45 tot en met 30/09/2022, 16u00.
   Giveaway 5 – Meulebeke via Instagram, loopt van 27/09/2022 17u45 tot en met 30/09/2022, 16u00.
  • Giveaway 6 – Essen via Facebook, loopt van 26/11/2022 09u30 tot en met 08/12/2022, 16u00.
   Giveaway 6 – Essen via Instagram, loopt van 26/11/2022 09u30 tot en met 08/12/2022, 16u00.
  • Giveaway 7 – Essen via Facebook, loopt van 03/12/2022 09u15 tot en met 08/12/2022, 16u00.
   Giveaway 7 – Essen via Instagram, loopt van 03/12/2022 09u15 tot en met 08/12/2022, 16u00.
  • Giveaway 8 – Mol via Facebook, loopt van 12/12/2022 00u15 tot en met 21/12/2022, 16u00.
   Giveaway 8 – Mol via Instagram, loopt van 12/12/2022 00u15 tot en met 21/12/2022, 16u00.
  • Giveaway 9 – Mol via Facebook, loopt van 16/12/2022 17u30 tot en met 21/12/2022, 16u00.
   Giveaway 9 – Mol via Instagram, loopt van 16/12/2022 17u30 tot en met 21/12/2022, 16u00.
  • Giveaway 10 – Loenhout via Facebook, loopt van 24/12/2022 10u13 tot en met 28/12/2022, 16u00.
   Giveaway 10 – Loenhout via Instagram, loopt van 24/12/2022 10u13 tot en met 28/12/2022, 16u00.
  • Giveaway 11 – Loenhout via Facebook, loopt van 26/12/2022 09u38 tot en met 28/12/2022, 16u00.
   Giveaway 11 – Loenhout via Instagram, loopt van 26/12/2022 09u38 tot en met 28/12/2022, 16u00.
  • Giveaway 12 – Zonnebeke via Facebook,  loopt van 14/01/2023 15u10 tot en met 19/01/2023, 16u00.
   Giveaway 12 – Zonnebeke via Instagram, loopt van 14/01/2023 15u10 tot en met 19/01/2023, 16u00.
  • Giveaway 13 – Zonnebeke via Facebook,  loopt van 17/01/2023 10u00 tot en met 19/01/2023, 16u00.
   Giveaway 13 – Zonnebeke via Instagram, loopt van 17/01/2023 12u00 tot en met 19/01/2023, 16u00.
  • Giveaway 14 – Sint-Niklaas via Facebook,  loopt van 11/02/2023 18u00 tot en met 16/02/2023 16u00.
   Giveaway 14 – Sint-Niklaas via Instagram, loopt van 11/02/2023 18u00 tot en met 16/02/2023 16u00.
 1. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers de instructies te volgen zoals aangegeven in de Facebook of Instagram post.
  Deelnemers dienen bij giveaways waarbij er een backstagetour kan gewonnen worden: de Facebook of Instagram accounts te volgen, de post van desbetreffende wedstrijddata leuk te vinden en te vertellen welke renner of renster ze graag zouden ontmoeten. De winnaar wordt door Golazo geselecteerd op basis van de originaliteit, creativiteit en grappigheid.
  Deelnemers dienen bij giveaways waarbij er een duotickets kunnen gewonnen worden: de Facebook of Instagram accounts te volgen, de post van desbetreffende wedstrijddata leuk te vinden en personen te taggen met wie zij naar de cross willen komen. De winnaars worden gekozen door Golazo op basis van loting.
 1. Er wordt slechts 1 geldige deelname per wedstrijd per persoon aanvaard per social media platform (Facebook/Instagram).
 2. De prijzen per winnaar bestaan uit een 1 keer backstagetour of 1 keer duotickets. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 3. Een medewerker van Golazo zal na afloop van de wedstrijden contact opnemen met de winnaars via Instagram Direct Message of Facebook Private Message. Winnaars dienen binnen 72 uur na ontvangst van de boodschap te reageren en de gevraagde gegevens door te sturen (naam, adres, e-mail adres, telefoon nr). Bij ontbreken van reactie binnen deze termijn, vervalt het recht op de prijs. Na deze termijn worden geen nieuwe vorderingen meer aanvaardt.
 4. Het personeel van Golazo mag niet deelnemen aan deze wedstrijden.
 5. De gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Golazo behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie. Golazo kan deze gebruiken voor promotionele doeleinden. De deelnemers hebben toegangsrecht en verbeteringsrecht.
 6. Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.
 7. Golazo behoudt zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 8. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Golazo zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.
 9. Golazo is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden.
 10. Deelname aan de wedstrijden impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.
 11. Deelneming aan deze wedstrijden impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud het van toepassing zijnde reglement, louter door hun deelname aan de wedstrijden.
 12. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

Laatst bewerkt: 13/02/2023